Talaşlı İmalat Nedir ?
Metaller üzerinden kesici takım yardımıyla talaş kaldırarak istenilen şekil ve ölçülere getirme işlemine Talaşlı İmalat denir. Tanımdan da anlaşıldığı gibi bu tür imalatta metal bir malzeme ve bir de kesici takım bulunmaktadır. Kesici takım keserek talaş kaldırmaya malzeme ise kesilmemeye çalışır.

Üzerinden talaş kaldırılan malzeme kesici takımın şekli ve hareketler ine bağlı olarak malzemeyi yani iş parçasına istenilen formu verir.

Talaş kaldırma işlemi mevcut bir numune parçaya göre yapılabildiği gibi imalat resmi denilen ve teknik resim kurallarına göre çizilmiş olan bir resme göre de yapılır. Ancak son yıllarda tüm imalatlar imalat resimlerine göre yapılmaktadır.

Talaşlı İmalat Koşulları

 • Kesici takımın sertliği işleyeceği malzemenin sertliğinden yüksek olmak zorundadır.
 • Malzemelerden (Kesici takım ya da iş parçası) biri sabit diğeri ise hareketli olmak zorundadır.
 • Bu hareketler torna ve freze tezgahlarında olduğu gibi sal ya da döner olabilir.
 • Hareket etmeyen elemanın sağlam şekilde tespit edilmesi gerekir.


Talaşlı İmalat Şekilleri

 • Eğeleme,
 • Tornalama,
 • Frezeleme,
 • Taşlama,
 • Delik delme,
 • Broş (Tığ) çekme,
 • Vargel ve planyalama,
 • Dişli açma,
 • Kılavuz ve pafta çekme,
 • Raybalama vb. sayılabilir.

Menü